Lena Sörelid 

Näringskliniken Sörelid

Frekvensskanning - Oberon

Likt tekniken i magnetkameran och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energier, arbetar Oberon med att tolka och behandla i frekvensspektra i kroppen. En stor fördel med Oberon är den direkta återkopplingen vi får. Via frekvensskanningen kan vi få indikationer på organens funktion, ev belastning av virus, bakterier, svamp mm, orsaker till värk eller andra hälsoproblem. Med hjälp av frekvensskanningen kan vi även behandla problem och försvaga belastningar. 


Torrblodsanalys

Att ta en droppe blod (litet stick i fingertoppen), applicera den på ett objektglas och låta det torka, för att sedan analysera hur den ser ut, har man gjort bl.a. i Tyskland sedan 1920-talet. Det är en utmärkt metod för att få en ledtråd om kroppen är försurad, om man kan misstänka parasitangrepp, om det finns kalciumläckage, tarmtoxicitet och annat.

15 olika indikationer kan man få denna väg. 

Hårmineralanalys

En liten tuss (15 mg) av håret skickas till ett labb i USA, Trace Elements Inc, verksamma sedan 1984 med analyser av detta slag. Genom att analysera håret får vi besked om mineralstatusen. Den ger ledtrådar om hur kroppen fungerar, om det finns obalanser. Håret är också ett bra sätt att upptäcka tungmetall-belastning. Rapporten från analysen är på ca 20 sidor, den ger en bra beskrivning av de olika värdena, rekommendationer om kost samt rekommendation om ett specialsytt kosttillskott-program för att korrigera ev obalanser. Dessa tillskott kommer från Alpha Plus. Obs att kostnader tillkommer för tillskott.

Combur 10

Mäter bl.a. PH, glukos, ketoner, leukocyter, nitrit, protein, bilirubin, uribilinogen, densitet i urinen.

Övriga analyser

Jag samarbetar med ett par labb, bl.a. Nordic Labs, som analyserar blodprov för hormonell panel, tarmflora och flera andra.

0